1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie website
Mr. Paul van Appeven
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF

HÉT HANDBOEK ! Bestuurdersaansprakelijkheid (Recht &

Praktijk - Ondernemingsrecht. nr.2)

Bestuurders zijn tegenwoordig geneigd om, voorafgaand aan het

aanvaarden van hun functie, eerst te eisen dat de rechtspersoon

hen vrijwaart voor de kosten van juridische procedures en

eventueel te betalen schadevergoedingen inzake

bestuurdersaansprakelijkheid. Ook eisen zij dat de rechtspersoon

een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor hen afsluit om

hen enigszins in te dekken tegen de gevaren die het

ondernemerschap met zich brengt. Toch geldt nog steeds de regel

dat bestuurders slechts bij uitzondering persoonlijk aansprakelijk

zijn.

Er b.v. een ernstig persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt met

betrekking tot hun bestuur of er moet zeer duidelijk sprake zijn van

onbehoorlijk bestuur. De rechtvaardiging voor deze extra zware eis

schuilt in het feit dat besturen het nemen van risico’s en vooruitzien

impliceert, Dit handboek geeft aan de hand van actuele

rechtspraak en literatuur gedegen inzicht in het samenspel van

regels – niet alleen betreffende civiel recht, maar ook fiscaal en

strafrechtelijk.

H.de Groot ISBN: 9789013160970 Uitgeverij: 6e dr. begin februari 2021          416 pag. gebonden   Prijs: € 82,50
Bestellen >>
Boek van de maand