1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie website
Mr. Paul van Appeven
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF

Faillissementsprocesrecht (Recht & Praktijk Insolventierecht

no.16) Doorgaans wordt het faillissementsprocesrecht als lastig

ervaren. Maakt oofdlijnen inzichtelijk, zonder in te leveren op

diepgang en volledigheid. Volledige maar toch bondige manier uitleg 

wat het huidige faillissementsprocesrecht inhoudt. Leent zich

uitstekend voor de praktijk.

Behandelt o.a.: gehele faillissementsprocedure in eerste aanleg (art.

1-19a Fw); rechtsmiddelen die ingesteld kunnen worden tegen

uitspraken in de faillissementsprocedure (art. 8-13 Fw); procedures

tijdens het faillissement (art. 25-32 Fw); bevel van de rechter-

commissaris aan de curator (art. 69 Fw); rechtsmiddelenregelingen

van art. 67 en 85-86 Fw.

Voor een deel van deze artikelen geldt dat zij van overeenkomstige

toepassing zijn op de schuldsaneringsregeling of dat in de

schuldsaneringsregeling een vergelijkbaar artikel is opgenomen. Het

faillissementsprocesrecht wordt besproken aan de hand van de

Faillissementswet, aanverwante wet- en regelgeving (onder andere

procesreglementen) en de belangrijkste jurisprudentie van zowel de

Hoge Raad als de lagere rechter.

Voor medio september staat een 2e deel aangekondigd. Nadere info

t.z.t. 

Auteur: E. Groot

ISBN: 9789013159516

2e dr. september 2020    

276 pag. geb.   

Prijs: € 89,00

Bestellen >> Boek van de maand