1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie website
Mr. Paul van Appeven
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF

Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht

In relatief kort tijdsbestek hebben zich tal van ontwikkelingen

voorgedaan in rechtspraak en wetgeving die een update

rechtvaardigen. Ontgint het gehele terrein van het intellectuele

eigendomsrecht met veel aandacht uit naar aanverwante

rechtsgebieden en thema’s, als  reclamerecht, ongeoorloofde

mededinging en handhaving van IE-rechten. Biedt compleet overzicht

van alle bestaande vraagstukken IE-recht, geïllustreerd aan de hand

van relevante rechtspraak.

Alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal en

EU-niveau zijnverwerkt, ook die nog in de ontwerpfase verkeren. De

materie wordt verder inzichtelijk gemaakt met jurisprudentie van de

hogere en lagere burgerlijke rechter, het Benelux-Gerechtshof en het

Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van

instellingen als de Reclame Code Commissie. Hét handboek van

Drucker Bodenhausen Wichers Hoeth !

Auteur: P.Geerts e.a.

ISBN: 9789013157352

Medio september 2020  

14e druk

940 pag. gebonden

Prijs: € 85,00

Bestellen >> Boek van de maand