1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie website
Mr. Paul van Appeven
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF

Velerlei Gestalten - over mijn werkende leven

Arthur Hartkamp blikt terug op zijn leven in de beoefening van het

privaatrecht als rechter, raadsadviseur voor het Nieuw BW, Advocaat-

Generaal en Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, hoogleraar,

docent van cursussen rechtelijke macht en advocatuur, en arbiter in

nationale en internationale commerciële geschillen. Het boek is

primair geschreven om aan ‘zijn kleinkinderen en andere

onafhankelijke geesten’ duidelijk te maken waarom het leven in het

recht zo interessant is en het een voorrecht is de rechtspraktijk en

rechtswetenschap, nationaal en internationaal, in combinatie te

beoefenen. De tekst wordt verlevendigd door gedichten (grotendeels

eerder gepubliceerd en hier samengebracht) die hij aan juridische

onderwerpen en enkele gewaardeerde collega’s heeft gewijd. Bij

Arthur Hartkamp heb ik in de 60er jaren werkgroepen gelopen als

voorbereiding op het kandidaatsexamen bij A.Pitlo !!!

Auteur: A.Hartkamp Uitgeverij: Kluwer ISBN: 9789013158007 1e druk april 2020 Pagina's: 184 Prijs: € 27,50
Bestellen >> Boek van de maand