1. ALGEMEEN JURIDISCH 1.a Algemeen Juridisch en advocatuur >> 1.b Juridische woordenboeken >> 1.c Algemene wettenbundels >> 2. BURGERLIJK RECHT 2.a Personen- en familierecht >> 2.b Vermogensrecht >> 2.c Aansprakelijkheidsrecht >> 3. BURGERLIJK PROCESRECHT 3.a Burgerlijk procesrecht >> 3.b Arbitrage >> 3.c Mediation >> 4. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT >> 5. VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT 5.a Vastgoedrecht >> 5.b Bouwrecht >> 5.c Huur & Pachtrecht >> 5.d Aanbestedingsrecht >> 5.e Onteigeningsrecht >> 6. ONDERNEMINGS- EN HANDELSRECHT 6.a Ondernemingsrecht >> 6.b Handelsrecht >> 6.c Financieel recht >> 6.d Mededingingsrecht >> 7. INSOLVENTIERECHT >> 8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN ICT RECHT 8.a Intellectuele eigendomsrecht >> 8.b ICT Recht >> 8.c Mediarecht, reclamerecht >> 9. VERZEKERINGSRECHT >> 10. PENSIOENRECHT >> 11. FISCAAL RECHT (VOOR PRAKTIJKJURISTEN) >> 12. ARBEIDS- EN SOCIAALRECHT 12.a Arbeidsrecht >> 12.b Sociaal recht >> 12.c Ambtenarenrecht >> 13. GEZONDHEIDSRECHT >> 14. JEUGDRECHT >> 15. STRAFRECHT 15.a Straf- en strafprocesrecht >> 15.b Forensische wetenschappen >> 15.c Criminaliteit >> 16. VREEMDELINGENRECHT EN MIGRATIERECHT >> 17. STAATS- EN BESTUURSRECHT >> 18. RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT 18.a Ruimtelijke ordening >> 18.b Milieurecht >> 19. EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHT 19.a Europeesrecht >> 19.b Rechten van de mens EVRM/EHRM >> 20. BOEKENSERIES ACTUEEL 20.a Tekst & Commentaar >> 20.b SDU Commentaren >> 20.c Asser-Serie >> 20.d MonografieŽn Echtscheidingsrecht >> 21. Juridische tijdschriften
Jurilogie website
Mr. Paul van Appeven
Maandelijkse nieuwsbrief voor de praktijkjurist Boek van de maand Bestelformulier / aanmelden gratis nieuwsbrief PDF

Hét HANDBOEK! NU UITERMATE VRIENDELIJK GEPRIJSD  t.b.v.

het onderwijs

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Algemeen

Deel A - Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A biedt

een ongekende diepgang en compleetheid; naast de behandeling

van het Nederlands huwelijksvermogensrecht, wordt ook aandacht

geschonken aan insolventie, internationaal privaatrecht, burgerlijk

procesrecht, het echtscheidingsconvenant, het geregistreerd

partnerschap en informeel samenleven.

M.v.Mourik,L.Verstappen

ISBN: 9789013150490

6e dr. medio juli 2020  

740 pag. geb.   

Prijs: € 59,00

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Bijzonder

Deel B - Deel B haakt in op diverse specifiekere thema’s en

vraagstukken. Verschaft inzicht in de rol van o.a.: ondernemer en

diens onderneming (eenmanszaak, vennoot personenvennootschap,

en aandeelhouderschap in BV), woning en inboedel, pensioen,

partner- en kinderalimentatie,

relevante fiscale aspecten van een (echt)scheiding.

M.v.Mourik,L.Verstappen

ISBN: 9789013150506

6e dr. eind juni 2020    

496 pag. geb.   

Prijs: € 45,00

Bestellen >> Boek van de maand